window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-30920964-1');
Våra tjänster säkrar och stödjer ert arbete inom hemtjänst, personlig assistans och särskilt boende
  • Hemtjänst
  • Använd vår planering, tid- och insatsregistrering och återrapportering till er hemtjänst. Vi har också en genomförandeplan som hjälper er verksamhet att sätta brukarens behov i centrum. Läs mer om våra tjänster under Produkter.
  • Personlig assistans
  • Använd vårt schema och registrering av besök. Vi är också ELT leverantör till Försäkringskassan. Vi arbetar med elektroniska och automatiska blanketter för att underlätta ert arbete. Läs mer om våra tjänster under Produkter.
  • Särskilt boende
  • Med vår lösning kan ni göra gruppinsatser, pausa pågående besök, samt få ut rapporter på hur verksamheten fungerar. En trygghet för både brukare och personal. Läs mer om våra tjänster under Produkter.

Vi är IntraPhone

IntraPhone erbjuder enkla flexibla mobila lösningar för hemtjänsten, särskilt boende och personlig assistans med allt ifrån planering, registrering och uppföljning. Samtliga av våra tjänster hjälper till att kvalitetssäkra, ge trygghet och effektivisera verksamheten så vi får mer tid för omsorg.

”Genom att prata in dokumentationen direkt i mobilen använder vi våra resurser på ett bra sätt. Systemet är användarvänligt och går snabbt att läras sig. Med IntraPhone har medarbetarna bra koll på sitt.”

Ingela Hedblom, Verksamhetsutvecklare Bollnäs kommun

”Överskådligt och enkelt program att planera brukarnas beviljade insatser utifrån beslut och önskemål. Användarvänligt för personalen som har planering och information i fickan.”

Jeanette Stuvemark, Enhetschef Sala kommun

”Fantastisk support med snabb återkoppling och åtgärd. IntraPhone lyssnar verkligen på kunden och försöker även hitta nya lösningar på önskemål som kommer från chefer och medarbetare.”

Birgitta Lomander Johansson, Avdelningschef IT & verksamhetsstöd Falkenbergs kommun

”Vi har ett nära samarbete med våra kunder och bygger vår produkt med våra kunder i fokus. Vårt framgångskoncept är vår lyhördhet tillsammans med våra kunders kunskap om sin verksamhet.”

IntraPhone Solutions AB